Lerbæk er en tidligere hovedgård 2 km nordvest for Frederikshavn. Gården er nævnt i 1466, hvor den tilhørte slægten Gyldenstierne, senere bl.a. slægterne Krognos, Podebusk og Rosenkrantz. Hovedbygningen, der er opført ca. 1650-1700 og beliggende på et voldsted med omgivende grave, har været fredet siden 1918.