Lenskontrollen, instans under Civilstyrelsens Fondskontor, der administrerer de successorfonde, som blev oprettet i forbindelse med lensafløsningen i 1919. Siden majoraternes oprettelse i 1670'erne har statsmagten udøvet kontrol med len, stamhuse og fideikommiser. Kontrollen blev oprindelig udøvet gennem Danske Kancelli og senere gennem Justitsministeriet, fra 1914 af ministeriets Lenskontor. Efter ophævelsen af det sidste majorat i 1930 blev Lenskontoret nedlagt, og de resterende forretninger deltes mellem Justitsministeriets departement og det nydannede organ, Lenskontrollen, der indtil 1982 hørte under Overformynderiet.