Leibniz' formel er en formel for den \(n\)'te afledede af et produkt:\[(fg)^{(n)} = \sum^n_{k=0} \binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)},\] hvori binomialkoefficienterne indgår \(\binom{n}{k}\). Formlen er en udvidelse af den kendte differentiationsregel \((fg)' = fg'+f'g\).