Lazarus er i Det Nye Testamente navn dels på en mand, som Jesus ifølge Johannesevangeliet, kap. 11, har opvakt fra de døde, dels en person i Jesus-lignelsen Den rige mand og Lazarus (Lukasevangeliet, 16,19-31).