Landau-dæmpning, (efter L.D. Landau), inden for plasmafysik beskrivelse af, hvorledes en elektrostatisk plasmabølge dæmpes, hvis der i plasmaet er partikler, der bevæger sig med bølgens fasehastighed. Vekselvirkningen mellem bølgens elektriske felt og disse partikler tapper energi fra bølgen, som derved dæmpes. Effekten blev forudsagt af Landau i 1946, men først eftervist eksperimentelt i 1964.