Lake Michigan, Michigansøen, en af De Store Søer (Great Lakes) i Nordamerika; 57.900 km2, største dybde 282 m. Søen er ved Mackinacstrædet forbundet med Lake Huron og står i forbindelse med Saint Lawrence Seaway. Herudover benyttes den til rekreative formål, uanset at udledningen af spildevand fra bl.a. storbyerne i syd har medført en alvorlig forurening.