L.J. Koch, Laurids Johannes Koch, 1875-1969, dansk præst og teologisk forfatter, fra 1913 forstander for Diakonissestiftelsen. Han gjorde sig gældende som ekseget, især af Paulus og de paulinske skrifter, og som kirkehistoriker med salmedigteren Brorson som speciale. Koch blev æresdoktor ved Københavns Universitet i 1929 og var en kort tid leder af Pastoralseminariet.