L.C. Nielsen, Laurits Christian Nielsen, 1871-1930, dansk forfatter, især kendt for nationale sange som "Vort Hjem, du danske Jord", som er afslutningen af en universitetskantate 1906, og "Havet omkring Danmark", indlagt i skuespillet Willemoes (1908). Efter et opgør med 1890'ernes indadvendthed knyttede han sig til realitetstroen hos Johannes V. Jensen, der tilegnede ham digtet "Hverdagene" (1906). Hans personlige rejsemotiver af udlængsel og hjemve, der overgår lejlighedsdigtningen, fremstår i hans bedste digtsamling, Vandringer (1905).