Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark

Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, KAD, faglig organisation for ikke-faglærte kvindelige arbejdere, stiftet i 1901 af flaskeskyller Olivia Nielsen efter flere mislykkede forsøg i slutningen af 1800-t. Forbundets medlemmer arbejdede inden for industriel produktion (bl.a. metal-, medicinal-, plast- og fiskeindustri) og inden for privat og offentlig service (rengøring, vaskerivirksomhed m.m.). Knap halvdelen af medlemmerne var offentligt ansat, og kun en mindre andel havde en erhvervsuddannelse.

KAD forhandlede løn- og arbejdsvilkår for sin medlemskreds, der for langt størstedelens vedkommende var dækket af kollektive overenskomster.

Tidligere var det mere almindeligt, at der på visse faglige områder fandtes særskilte fagforbund for mænd og kvinder, og KAD var det sidste, der kun optog kvinder som medlemmer. Baggrunden herfor var, at ligestillings- og kvindepolitisk arbejde havde høj prioritet for KAD, og man frygtede, at dette ville blive skubbet i baggrundenved en fusion. Alligevel blev en fusion med SiD en realitet 1.1.2005 efter lange og vanskelige forhandlinger. Det fusionerede forbund fik navnet Fagligt Fælles Forbund, 3F.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig