Yanagita Kunio var grundlæggeren af studiet af folklore og folkereligion i Japan. Ud fra et nationalistisk synspunkt opfattede han japansk folkekultur som enestående i verden, og han anså forfædredyrkelse for at være japansk religions oprindelse.