Kunio Yanagita var grundlæggeren af studiet af folklore og folkereligion i Japan. Ud fra et nationalistisk synspunkt opfattede han japansk folkekultur som enestående i verden, og han anså forfædredyrkelse for at være japansk religions oprindelse. Hans bedst kendte værk er Tono Monogatari (1910), oversat til engelsk The Legends of Tono (1975), en by i det nordlige Japan.