Kritisk Revy, dansk tidsskrift udgivet 1926-28, redigeret af Poul Henningsen med bidrag af bl.a. Edvard Heiberg, Thorkild Henningsen, Ivar Bentsen, Otto Gelsted og Hans Kirk. Tidsskriftet var provokerende i både indhold og form og beskæftigede sig polemisk og vittigt med samtidens stilforvirring: boligforhold, byen og havnen, naturfredning og andre overordnede planlægningsspørgsmål. Men også broer, halkonstruktioner, trafik og belysning, revy, litteratur, musik og film blev fagligt kompetent behandlet. Med karakteristisk frisind formuleredes i tidsskriftet, anført af PH, den kulturradikale holdning, der blev en del af ånden i 1930'erne. "Kriticisme" kaldte man den rationelle stillingtagen til den internationale modernisme, funktionalisme og nye saglighed.