Korla, oaseby ved nordkanten af Taklimakanørkenen i provionsen Xinjiang i det vestlige Kina; 247.500 indb. i selve byen og 174.800 i omgivende landområde (2004). Han-kinesere udgør flertallet i selve byen, mens uygur er udgør 26% af totalbefolkningen. Byen er centrum for den stigende olieproduktion i ørkenen og har raffinaderi og petrokemisk industri. Fra Korla udbyggedes jernbanen langs med Tarimbækkenet til Kashgar.