Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

Artikelstart

Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tidligere statsinstitution under Finansministeriets ressortområde, oprettet i 1906. Hypotekbanken optog lån med henblik på bl.a. genudlån til investeringsopgaver af samfundsmæssig betydning. En meget stor del af såvel de optagne lån som de lån, der ydedes til kommuner, offentlige institutioner og koncessionerede virksomheder, lyder på fremmed valuta. Til institutionen var desuden henlagt en række forvaltningsopgaver, som tidligere hørte under Finansministeriets forretningsområde, og visse forvaltningsopgaver af finansiel karakter, som hørte under andre ministres forretningsområder. Blandt forvaltningsopgaverne kan nævnes administration af statsudlån, statsgarantier, statstilskud, præmieobligationer, salg, indskrivning og køb af statsobligationer samt inddrivelse af restancer. I 1995 blev sager vedrørende Den Europæiske Investeringsbank og Den Nordiske Investeringsbank overflyttet fra Finansministeriets Departement til Hypotekbanken. Langt størstedelen af Hypotekbankens udlån var dækket af offentlig garanti, således at man i praksis kunne se bort fra kreditrisikoen. Hypotekbanken var derimod udsat for en vis valutakurs- og renterisiko, fordi der ikke kunne skabes fuldstændig balance mellem fordelingen af gæld og tilgodehavender på valutaer og på variabel kontra fast rente.

Med udgangen af 1998 ophørte Hypotekbankens bankvirksomhed med formidling af lån, og statsinstitutionen skiftede navn til Finansstyrelsen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig