Klintinghoved-formationen, (efter landsbyen Klinting, af klint og -inge, og hoved 'fremspring'), geologisk lagserie (formation) i en klint på sydsiden af Als; omfatter kun en flage af glimmerholdigt, havaflejret ler indlejret i istidslagene. Fossilindholdet henfører leret til enten den yngste del af Oligocæn eller ældste del af Miocæn (ca. 25 mio. år før nu).