Kletkamp, herregård 6 km SØ for Lütjenburg i Holsten, Tyskland. Den tilhørte fra 1300-t. slægten Rantzau, fra 1600-t. Brockdorff. Hovedbygningen i to etager over en høj kælder har rester af en forgænger i bindingsværk fra 1500-t.; det tre etager høje midterparti er opført 1676. På et bjælkeloft i stueetagen er afdækket en velbevaret renæssanceudsmykning fra ca. 1620, der viser scener fra Den Trojanske Krig. Porthuset er opført 1773, og droskestalden 1838.