Klægbanke, ø ud for Stauning Vesterstrand i den østlige del af Ringkøbing Fjord. Øen er 3 km lang og 200 m bred, med strandeng og rørsump. Den er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde og har været fuglereservat siden 1935. Den er beskyttet af et adgangsforbud. Hvert forår, når øen er helt dækket af reder, bliver ynglefuglene talt op.