Kenneth Waltz, 8.6.1924-12.5.2013, amerikansk politolog; professor ved University of California, Berkeley, 1971-94 og derefter Senior Research Fellow ved Columbia University. Æresdoktor ved Københavns Universitet i 1995. Blandt hans omfattende produktion kan især fremhæves The Theory of International Politics (1979) som en anerkendt og udbredt lærebog i den såkaldte neorealisme. Denne teori betragter, ligesom den klassiske realisme, magt som et centralt analytisk begreb, men adskiller sig herfra ved at lægge mere vægt på strukturelle faktorer i det internationale system (fx bipolaritet og multipolaritet) end på systemets komponenter, dvs. de enkelte stater. Waltz fastholdt i flere artikler, bl.a. i tidsskriftet International Security, sine teorier over for kritik.