Multipolaritet, (af multi- og afledn. af lat. polus 'pol'), international politisk systemstruktur med flere dominerende magtgrupper, se Det Internationale System.