Karl Kersten, 1909-1992, tysk arkæolog, professor og direktør for museet på Gottorp Slot. Kersten påviste, at den nordiske bronzealder udviser regionale forskelle, og var hovedkraften bag udsendelsen i 1973 af første del af den mønstergyldige kildeudgave Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises, hvoraf foreløbig 12 bind er udkommet (1997).