Karl Clausen, 1904-1972, dansk sanghistoriker, universitetslektor, kordirigent og komponist. Han bidrog til sanghistorisk forskning med et omfattende forfatterskab med udgangspunkt i Sønderjylland og stod for indsamling af folkesang i Danmark og på Færøerne. Han grundlagde Sanghistorisk Arkiv (Århus) og Karl Clausens Sanghistoriske Samling (nu København).