Karl 8., 30.6.1470-7.4.1498, konge af Frankrig fra 1483, søn af Ludvig 11. Da Karl var mindreårig, bekæmpede søsteren, Anne af Frankrig, et stormandsoprør med bl.a. den bretonske hertug Frans 2. Krigen og enearvingen Anne af Bretagnes påfølgende ægteskab med Karl 8. i 1491 gjorde en ende på Bretagnes selvstændighed. Karl 8. var som konge mest optaget af et felttog i Italien, der havde til formål at gøre hans krav på Anjoukongedømmet gældende (1484-95). En kort overgang lykkedes det ham at bemægtige sig kongeriget Sicilien, inden en koalition igen tvang ham ud af Italien.