Et Kalmanfilter er en metode til at filtrere støj fra i modeller. Mange matematiske modeller inden for fx teknik og statistik indeholder ud over en strukturel komponent, som er den størrelse, der egentlig er af interesse, en støjkomponent, der fx repræsenterer målefejl. Kalmanfiltret angiver en algoritme, der beregner det bedst mulige skøn over den strukturelle komponent ud fra den information, der er til rådighed til et vist tidspunkt. Se også tidsrækkeanalyse.