Kaj Aage Spelling, 1915-1994, dansk psykolog, professor i eksperimentel pædagogik ved Danmarks Lærerhøjskole 1969-85. Spelling var oprindelig lærer og skolepsykolog. Han var 1955-57 udsendt af UNESCO til Malaysia som pædagogisk-psykologisk rådgiver; formand for Folkeskolens Forsøgsråd 1969-86. Spelling har skrevet en række bøger om intelligens og tænkning, bl.a. disputatsen Miljøets indflydelse på intelligensudviklingen (1963), der bygger på undersøgelser i Malaysia.