KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, samarbejdsorganisation for personaleorganisationer i regioner og kommuner. I alt 45 personaleorganisationer, som repræsenterer næsten samtlige medarbejdere i de fem regioner og 98 kommuner, er medlemmer af KTO, der varetager forhandlingerne med de kommunale arbejdsgiverparter (se kommunalt ansatte) om generelle løn- og ansættelsesvilkår. Forhandlingerne afsluttes normalt med indgåelse af et toårigt – ved overenskomstfornyelserne 1999-2008 et treårigt – såkaldt KTO-forlig. I 2014 repræsenterede KTO ca. 506.000 ansatte ud af 652.000 ansatte på området.