kommunalt ansatte

Kommunalt ansatte, de medarbejdere, der er ansat i Danmarks 98 kommuner. I 2014 udgjorde antallet af ansatte 490.000.

Af de ansatte i kommunerne er ansatte inden for social- og sundhedsområdet (sosu) den største gruppe med ca. 20%. Dernæst kommer lærere med ca. 13% og pædagoger i daginstitutioner med ca. 10%. Ca. 75% af medarbejderne i kommunerne er kvinder. Tal fra 2014.

Antallet af kommunalt ansatte øgedes kraftigt efter gennemførelsen af kommunalreformen i 1970; i 1972 var antallet af kommunalt ansatte 224.000 (ekskl. folkeskolelærere). Den stærke vækst efter 1970 skyldes dels, at en række opgaver overgik fra staten til amterne og kommunerne, dels at en væsentlig samfundsopgave, sygesikringen, blev flyttet fra sygekasserne til kommunerne. Endelig har ændringer i samfundsstrukturen medført et øget behov for omsorg for og pleje af børn, handicappede og ældre. Efter kommunalreformen 2007 steg antallet af ansatte med ca. 20.000 frem mod 2009, hvorefter tallet er faldet.

Alle varigt ansatte i kommunerne har ret til en arbejdsgiverfinansieret pension. Løn- og ansættelsesvilkår aftales mellem de fire kommunale arbejdsgiverparter (Regionerne, Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommuner) og dels de enkelte personaleorganisationer, dels KTO. Vilkårene skal efter Lov om kommunernes styrelse godkendes af Kommunernes Lønningsnævn.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig