Køgeresolutionen, fællesudtalelse på den sjællandske husmandsbevægelses møde i Køge 8.11.1902. Ud fra en vision om husmandsbrugets stilling som den i fremtiden dominerende bedriftsform i Danmark afviste husmændene politisk særstilling, men krævede til gengæld reel ligestilling med andre samfundsklasser. Resolutionen stillede endvidere krav om ophævelse af told og alle forbrugsskatter samt om indførelse af en grundværdistigningsafgift på al jord (grundskyld). Udformningen skyldtes især georgisten S. Berthelsen. Køgeresolutionen fik stor symbolværdi for husmandsbevægelsen og indgik i dens program i 1913 og 1945.