Københavns Drengekor, drenge- og mandskor grundlagt 1924 med Mogens Wöldike som leder. I 1929 blev koret knyttet til den nyoprettede Københavns Kommunes Sangskole (senere Sankt Annæ Gymnasium) og tillige til Christiansborg Slotskirke, fra 1959 til Københavns Domkirke. Koret afholder regelmæssigt koncert i København og turnerer jævnlig i udlandet. Siden 1991 har Ebbe Munk (f. 1950) været korets dirigent.