A cappella, flerstemmig sang uden instrumentledsagelse.