Julian B. Rotter, Julian Bernard Rotter, 1916-2014, amerikansk psykolog og en af de ledende forskere inden for den såkaldte sociale indlæringsteori (social learning theory) om personligheden. Et hovedværk er Social Learning and Clinical Psychology (1954), og ud over flere personlighedstest er han især kendt for sine undersøgelser af de individuelle forskelle i menneskers oplevelse af, om de har kontrol over begivenhederne, eller om kontrollen ligger uden for dem selv (se locus of control).