Johannes Stensballe, 1874-1956, dansk politiker. Stensballe blev cand. polyt. 1899 og var medlem af Landstinget for Venstre 1920-53 og formand for partiets landstingsgruppe fra 1940. I regeringen Madsen-Mygdal 1926-29 var han trafikminister og fra 1928 tillige handelsminister, på hvilken post han underskrev den omstridte "Tugthuslov". Før og efter ministertiden var han tilknyttet de fynske privatbaner. Stensballe var en effektiv forhandler, men manglede folkelig gennemslagskraft.