Johannes 2. Komnenos, 13.9.1087-8.4.1143, byzantinsk kejser fra 1118. Johannes 2. fortsatte sin fars, Alexios 1. Komnenos', målrettede politik til genoprettelse af Det Byzantinske Riges storhed. Han gennemførte alliancer med vesteuropæiske magter og ledede talrige felttog i Lilleasien, Syrien og det nordlige Balkan.