Johann Heinrich von Thünen, 1783-1850, tysk godsejer og økonom. På baggrund af erfaringerne fra sit gods opstillede von Thünen en model for, hvordan udnyttelsen af landbrugsjorden afhænger af afstanden til markedet. Nærmest ved markedet vil jorden blive dyrket intensivt, da transportomkostningerne er små, og langt fra markedet vil kun ekstensiv produktion kunne betale sig. Forskellen vil også afspejle sig i grundpriserne. Von Thünens model har spillet en betydelig rolle for bygeografisk teori.