Økonom, (af øko- og -nom(i)), oprindelig en person, som er god til at styre en husholdning, siden stillingsbetegnelse i erhvervslivet for en person, der overvejende træffer finansielle/pengemæssige beslutninger. Titlen økonom benyttes i Danmark mere specifikt af personer, der har gennemgået en formel videregående uddannelse med et betydeligt fagøkonomisk indhold. Der findes i Danmark dels erhvervsøkonomiske uddannelser som HA, HD eller cand.merc., der som oftest gennemføres på en handelshøjskole, og hvor et af hovedfagene vil være driftsøkonomi, dels universiteternes nationaløkonomiske uddannelser, cand.polit. eller cand.oecon., som har et indholdsmæssigt tyngdepunkt i studiet af samfundsøkonomiske aktiviteter. Det første særskilte økonomiske universitetsstudium, cand.polit.-studiet, blev i 1848 oprettet ved Københavns Universitet under betegnelsen statsvidenskabelig eksamen, idet hovedfagene var nationaløkonomi, finansvidenskab og dansk forfatnings- og forvaltningsret. Ved studiereformen i 1892 blev studiets indhold udvidet til også at omfatte statistiske øvelser, og efterfølgende revisioner af studiet har i stigende grad prioriteret økonomisk teori og statistisk metode. Der er endvidere etableret økonomistudier, cand.oecon.-studier, ved Aarhus Universitet i 1936, Aalborg Universitetscenter (nu Aalborg Universitet) i 1975 og Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) i 1987. Undervisning i økonomiske discipliner indgår desuden i varierende omfang i de øvrige samfundsvidenskabelige universitetsstudier. Se også samfundsvidenskab (uddannelser).