Johan Anders Jägerhorn, Johan (Jan) Anders Jägerhorn, 8.4.1757-6.3.1825, finsk officer. Jägerhorn var en af Anjalaforbundets ledere i 1788 og hørte til det mindretal, der ikke alene ønskede fred, men også finsk autonomi støttet til Rusland. Han måtte flygte og opholdt sig senere i eksil; i perioder i Holsten, hvor han både optrådte som godsforpagter og tivoliejer. Efter Ruslands erobring af Finland 1809 vendte han hjem og tog del i den første landdag. Han blev dog med god grund betragtet som en fantast og fik kun lejlighedsvis politisk indflydelse.