Anjalaforbundet, sammensværgelse mellem adelige svenske og finske officerer i 1788, rettet mod Gustav 3. under Den Russisk-svenske Krig 1788-90. En række officerer fremsatte den 9.8.1788 i Liikkalanoten et tilbud om fred til Katarina 2. af Rusland. Den 12.8.1788 blev en egentlig deklaration vedtaget på den finske herregård Anjala og underskrevet af 111 officerer. I endnu et dokument blev der ydermere rejst krav om kongens abdikation og stændernes indkaldelse. Årsagen til sammensværgelsen var især bitterhed over Gustav 3.s mislykkede krig, men nogle af officererne var også finske separatister. Kuppet mislykkedes dog, og gennem propaganda lykkedes det Gustav 3. at vende opinionen mod adelen og at styrke sin magt gennem vedtagelsen af Forenings- og Sikkerhedsakten 1789. Efter krigen fulgte et retsopgør, hvorunder lederne blev dømt til døden; imidlertid blev kun én af dødsdommene fuldbyrdet.