Jens Lassen, ca. 1625-23.3.1706, dansk landsdommer og godsejer. Lassen var storkøbmand med en udstrakt fjernhandel og fra 1657 leverandør til flåden og de skånske fæstninger. For sine tilgodehavender hos kronen fik han udlagt flere godser og blev dertil admiralitetsråd og 1661 landsdommer på Fyn. I 1680 dømtes Lassen for svig og mistede en del af sin formue og sine embeder, men bevarede godserne og til dels også kronens tillid.