Jens Aage Als-Nielsen, f. 21.1.1937, dansk fysiker og pioner inden for brug af neutronstråling og røntgenstråling til studier af strukturelle omlejringer i faste stoffer. Dr.phil. i 1969 med afhandling baseret på præcisionsmålinger af faseovergange i metallegeringer, et arbejde, der beredte vejen for udviklingen af renormalisationsteorien. Modtog den europæiske fysikpris Hewlett-Packard prisen 1985. Ansat ved Forskningscenter Risø 1961-95, leder af fysikafdelingen 1983-92 og gæsteprofessor ved førende udenlandske universiteter; blandt initiativtagerne til opbygningen af European Synchrotron Radiation Facility i Grenoble. Als-Nielsen var professor i eksperimentel fysik ved Københavns Universitet 1995-2007. Han fik Velux-fondens hæderspris i 2011.