Jammerbugt, del af Skagerrak, afgrænset af den bueformede kystlinje mellem Hirtshals, Løkken og Bulbjerg, hvorfra den mod Hanstholm forlænges af Vigsø Bugt. Jammerbugtens over 100 km lange kyststrækning er især omkring Lønstrup under kraftig nedbrydning trods kystsikring, mens den syd for Løkken over Svinkløv mod Bulbjerg er stabil eller i vækst. Jammerbugten beskyttes af et bredt fladvand, der mod nord begrænses af Jyske Rev. Bugten er et rigt og alsidigt fiskeriområde, hvor fiskerihavnene Hanstholm og Hirtshals har afløst kystens talrige små landingspladser. Turisme er det vigtigste erhverv langs kysten.