Jørgen Skodborg var en dansk kancellisekretær, senere ærkebiskop. Ved Birger Gunnersens død i 1519 indsattes Skodborg af Christian 2. som ærkebiskop af Lund, men da han nægtede at udlevere Hammershus til kongen, afsattes han. I sine sidste år beklædte han et kannikeembede i Köln.