Jón Arason, f. før 1479-d. 1550, Islands sidste katolske biskop, religiøs og verdslig digter. Han var bondesøn og giftede sig kort efter sin præstevielse ca. 1500; cølibatet blev ikke håndhævet i Island for almindelige præster. I 1522 valgtes han til biskop i Hólar, og efter Frederik 1.s stadfæstelse blev han bispeviet i Nidaros i 1524. I begyndelsen af 1530'erne lod han oprette det første bogtrykkeri i Island. Efter Reformationen forlangte Christian 3. i 1538 kirkeordinansen stadfæstet af Altinget, men forgæves. Da Jón Arason i 1548 satte sig i besiddelse af det ledige bispedømme i Skálholt, erklærede kongen ham fredløs; han blev fanget og halshugget i 1550.