Innocens 11., Benedetto Odescalchi, 16.5.1611-12.8.1689, pave fra 1676; saligkåret 1956. Hans pontifikat var præget af den succesfulde kamp mod tyrkerne (Wiens belejring 1683) og standhaftighed over for Ludvig 14.s aggressive statskirkelige politik; bl.a. misbilligede han huguenotforfølgelserne.