Injil er den guddommelige åbenbaring, der ifølge Koranen blev overdraget Jesus af Gud; ordet optræder 12 gange i Koranen. I islamisk teologi bliver Injil også ofte brugt om evangelierne i Det Nye Testamente.