Hjortholm, voldsted ved Furesøen. Hjortholm blev anlagt af Roskildebispen i midten af 1200-t. Borgen lå på den yderste spids af en bakketunge, der fra nordøst strakte sig ud i Furesøen. Anlægget var med grave delt i to banker. På den yderste lå hovedborgen, og på den inderste ladegården. Borgen ødelagdes under Grevens Fejde 1534-36.