Henrik von Stöcken, 1631-1681, dansk finansembedsmand. Von Stöcken, der tilhørte kliken omkring Vincents Hahn, var på alle embedsområder energisk og idérig. Som rentemester fra 1678 fik han Rentekammerets forvaltning effektiviseret og lagt i faste og varige rammer; bl.a. iværksatte han det opmålingsarbejde, der dannede grundlag for Den Store Matrikel af 1688.