Vincents Hahn, egl. Vincents Joachim Hahn, 22.12.1632-25.1.1680, dansk hofmand, født i Mecklenburg. Hahn nød i særlig grad Christian 5.s gunst og fik høje poster i jagt- og skovvæsenet. Efter Peder Schumacher Griffenfelds fald stod han i spidsen for en hofklike, der blev kaldt Det H.ske Parti og var domineret af mænd fra det borgerlige bureaukrati. Denne klike udgjorde frem til ca. 1690 statens ledende kraft. Enevoldsstyret blev derved efter en omskiftelig begyndelse lagt i fastere og mere bureaukratiske rammer. Hahn var ejer af Abrahamstrup (Jægerspris) Gods.