Henrik Wulff, Henrik Ramsing Wulff, f. 1932, dansk læge, speciallæge i medicinske mave-tarm-sygdomme. Efter en bred uddannelse i intern medicin var Wulff overlæge ved Gentofte Amtssygehus 1970-76 og Herlev Amtssygehus 1976-96. Han er især kendt for sine vægtige bidrag til analyse af den kliniske forsknings videnskabsteoretiske grundlag. Foruden i talrige kurser for danske læger har dette udmøntet sig i bøgerne Rationel klinik. Grundlaget for diagnostiske og terapeutiske beslutninger (1973, 4. udg. 1998 sammen med lægen P. Gøtzsche (f. 1949)) og Philosophy of Medicine (1986, da. Medicinsk filosofi, 1990) sammen med filosoffen Stig Andur Pedersen og psykiateren Raben Rosenberg. Begge er oversat til mange sprog og har opnået udbredt international anerkendelse. 1990-2001 var Wulff professor i klinisk beslutningslære og medicinsk etik ved Københavns Universitet og 1992-2000 chefredaktør af Bibliotek for Læger.