Henning Meyer, 1885-1967, dansk psykolog, første officielt udnævnte skolepsykolog i Norden, æresdoktor ved Danmarks Lærerhøjskole 1967. Henning Meyer var ansat i Frederiksberg Kommune indtil 1953, fra 1908 som lærer og fra 1934 som skolepsykolog. Som foregangsmand for psykologiens pædagogiske anvendelsesmuligheder var han medstifter af Udvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser i 1924 og leder heraf 1939-55, ligesom han medvirkede til oprettelsen af Danmarks Pædagogiske Institut i 1955. Gennem sine undersøgelser af den intelligensmæssige spredning i den enkelte klasse og mellem klasser på samme trin påpegede han nødvendigheden af en differentieret undervisningstilrettelæggelse. Han prægede den skolepsykologiske tradition på afgørende vis ved til stadighed at fastholde funktionens rådgivende karakter.