Undervisningsdifferentiering, princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, hvorved undervisningen i videst muligt omfang tilpasses elevforskellene i en klasse eller gruppe. Der er dermed tale om et princip, som kan realiseres på mange måder, og ikke om en bestemt undervisningsmetode. Dette princip blev med Folkeskoleloven af 1993 gjort til et krav i folkeskolen.

Undervisningsdifferentiering er vundet frem i det danske uddannelsessystem siden 1960'erne og har på folkeskoleområdet efterhånden afløst elevdifferentiering, dvs. den form for differentiering, hvor man søger at imødekomme forskelle mellem eleverne ved at opdele dem i klasser eller hold på forskellige niveauer efter deres faglige forudsætninger. Elevdifferentiering forekommer dog i forbindelse med specialundervisning af elever, hvis udvikling kræver særlig støtte, og ved forskellige former for pædagogisk begrundet holddeling af kortere varighed.

Ved undervisningsdifferentiering inddrages den sociale situation i klassen i undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Dermed adskiller den sig fra individualiseret undervisning, hvor eleverne arbejder individuelt, fx med selvinstruerende og selvkontrollerende materialer, bl.a. computerprogrammer. Individualiseret undervisning kan dog udmærket være et delelement i forbindelse med undervisningsdifferentiering.

I de senere års definitioner på undervisningsdifferentiering er indføjet en vigtig skelnen mellem elevernes forudsætninger og deres potentialer. Dermed præciseres, at det ikke er tilstrækkeligt at tage hensyn til elevernes aktuelle forudsætninger, dvs. hvad de kan her og nu, men at også deres potentielle udviklingsmuligheder skal tilgodeses i undervisningen.

Undervisningsdifferentiering kan realiseres i større eller mindre omfang; afgørende er dels praktiske forhold som elevtal i klassen og udbud af undervisningsmidler, dels at læreren har tilstrækkelig viden om de enkelte elever til at kunne tage individuelle hensyn. For at opnå denne viden er en løbende intern evaluering af elevernes udvikling og af undervisningen nødvendig; se evaluering.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig