Helmholtzfunktion er en termodynamisk tilstandsfunktion, se fri energi.