Hedevig Bagger, 1842-1926, dansk børnehavepædagog. Inspireret af Friedrich Fröbels tanker om børneopdragelse oprettede Hedevig Bagger i 1880 en børnehave og i 1885 et uddannelseskursus for børnehavelærerinder (fra 1904 kaldt Frøbelseminariet). I 1899 stiftede hun sammen med sin mand Dansk Frøbelforening og i 1901 Folkebørnehaveforeningen på Vesterbro, hvis formål var fællesopdragelse af børn i førskolealderen fra forskellige miljøer. Samme år oprettede Frøbelforeningen den første folkebørnehave for børn i tre-seks-års-alderen, beregnet på at give socialt dårligt stillede børn en passende opdragelse og beskæftigelse i seks-otte timer dagligt.